Ryznerova hlívárna

kojátky

Ryznerova hlívárna

kojátky

Vítejte na stránkách naší firmy

Jsme rodinná firma zabývající se výrobou sadby hub, pěstováním hub a rostlinnou výrobou na výměře 87 ha. Rostlinná výroba na naší farmě je podřízena produkci surovin pro vlastní hlívárnu. 

První houby v naší pěstírně jsme vypěstovali v roce 1969. Nejvyšší produkci hub jsme dosahovali v letech 1995 až 2007, kdy jsme s 25 zaměstnanci pěstovali cca 250 tun žampionů a hlívy ročně. Vstup do EU a následný nástup polské konkurence nás přinutil přeorientovat se čistě na výrobu hlívy, která nás díky nižší potřebě lidské práce činí konkurenceschopnější.

I přes tuto výhodu jsme zůstali v České republice poslední velkou pěstírnou, která nemá svoji ekonomiku založenou na kombinaci vlastní výroby a obchodu s dováženou hlívou.

Svoji konkurenční výhodu důsledně budujeme na kvalitě, čerstvosti a prevenci kontaminace hlívy rezidui pesticidů. 

Zásadním prvkem této strategie je to, že nepoužíváme pro výrobu pěstitelského substrátu nakupovanou slámu, ale vždy jen slámu pšenice a ozdobnice z vlastní farmy. U takto vyrobeného substrátu máme jistotu, že neobsahuje rezidua pesticidů nepovolených do produkce hub. Námi dodávaná hlíva je vždy jen z naší vlastní produkce na vlastním substrátu. Údaj o původu substrátu považujeme z hlediska možného obsahu reziduí za důležitý a uvádíme jej na etiketách obalů.

Banner